Technické informace

Test tvrdosti dřeva

Test tvrdosti Janka se používá pro určení tvrdosti dřeva. Spočívá ve změření síly nutné pro zatlačení ocelové kuličky o průměru 10 mm do poloviny jejího průměru do testovaného dřeva. Čím je toto číslo vyšší, tím je dřevo tvrdší.

Tvrdost kg.cm2 Druh dřeva
1. tvrdost 0-350 (velmi měkká) smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
2. tvrdost 351-500 (měkká) modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
3. tvrdost 501-650 (středně tvrdá) kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
4. tvrdost 651-1000 (tvrdá) dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
5. tvrdost 1001-1500 (velmi tvrdá) dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
 6. tvrdost nad 1501 (neobyčejně  tvrdá) eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny

Povrchová ochrana lakovými a olejovými systémy

Povrch dřevěných podlah je třeba chránit a udržovat tak, aby se po dlouhou dobu nezměnil jejich původní vzhled po povrchové úpravě a užitná hodnota, vlastnosti požadované zákazníkem. Na výběr jsou zde dvě vhodné možnosti použití ochranných materiálů, olejové a olejo / voskové nebo lakové systémy. Tato otázka je často diskutována a zákazníci dávají z různých důvodů přednost jednomu z těchto systémů před druhým.

Pro jaký správný systém ochrany specifické dřevěné podlahy se může rozhodnout nezkušený zákazník a jaké jsou faktory, které mohou ovlivnit jeho rozhodnutí použít olej nebo lak?

OLEJ

Olejování podlahy je tradiční cestou ochrany dřeva v interiéru pomocí olejových systémů, které se vyskytují i na současném trhu a nijak podstatně se po mnoho let nezměnily. Mnoho projektantů dává přednost při výběru olejům pro jejich přírodní původ. Když je prováděna správná aplikace a údržba dostanou takto ošetřené dřevěné podlahy báječný vzhled přirozeného matového povrchu. Obzvláště tmavé druhy dřev olej oživuje. Na světlých druzích dřev, jako jsou javor, jasan nebo buk jsou vždy velmi důležité jejich čištění a údržba, protože na těchto podlahách ošetřených olejem jsou nečistoty vždy viditelnější. Podlaháři pak musí při první aplikaci olej nanést jeho dostatečné množství a správným způsobem. Pokud je aplikováno málo materiálu a nesprávným způsobem, povede to k rychlejšímu znečištění podlahy.

Olej dřevo napouští a takto ošetřená podlaha poskytuje odolnost proti oděru, podobně jako je tomu u podlah ošetřených lakovými systémy. Následně pak je pro určitý stupeň zátěže podlahy důležitá specifikace použitého druhu dřeva.

Nevýhody
Podlahy ošetřené olejem mají malou odolnost proti chemikáliím a stopám po gumových podrážkách bot, pokud nejsou dodatečně ošetřeny systémem, jenž zajišťuje ochranu povrchu, jako jsou například vosky a specielní mýdla. Zde musí být zvažována nevhodnost aplikace olejů v prostorách jako jsou restaurace, sportovní podlahy nebo jídelny a tam, kde je pravděpodobnost častého potřísnění podlahy a požadavek pravidelné údržby. Čistící procedury, jako jsou mopování, leštění a jiné, odstraňují olej a zvyšují tak frekvenci aplikací ošetřujícího oleje.

Důvod, proč je olej oblíben spočívá ve skutečnosti, že škrábance nejsou viditelné a hlubší stopy, jako např.po jehlových podpadcích se dají odstranit čištěním a místní opravou.

LAK

Specifikace lakových systémů nabízí některé zřetelné výhody. Lakovaná podlaha poskytuje povrch, jenž má vysokou odolnost proti oděru, atraktivní, nenáročný na údržbu a čištění a s možností různých stupňů lesku. Při požadavku vzhledu některých moderních laků obdržíme téměř neviditelný matový povrch( např.Traffic), takže podlaha může skutečně vypadat jako olejovaná. Avšak, v závislosti na požadované představě projektanta, lze použít běžně dostupné lakové systémy s výběrem matu, polomatu i lesku. Laky nabízí protikluzné vlastnosti podle různých požadovaných norem, jako třeba DIN 18 032 část.4 a jsou vhodné pro aplikace na sportovní podlahy s výhodou označování hracích polí mezi laky a tím i ochranou těchto značení vrchním lakem proti oděru.

Zcela podstatný rozdíl mezi olejovanými a lakovanými podlahami je v jejich programech na čištění a údržbu. Tato skutečnost pak hraje velkou roli při výběru aplikací těchto systémů. Požadavky jsou velmi enormní. Pokud je prováděno dobré základní čištění spolu s dostatečnými čistícími zónami lze lak po několika letech pouze mezibrousit a znovu přelakovat. Naopak u podlah ošetřených olejem musí být k udržení jejich požadovaného vzhledu prováděna relativně náročná údržba. Tato závisí na stupni a účelu provozního zatížení podlahy, v neposlední řadě i na režimu čištění. V prostorech pro veřejnost je třeba podlahy ošetřené olejem dva až třikrát přeolejovat v průběhu jednoho roku.

SHRNUTÍ

Protože mnoho rozhodnutí pro volbu určitého systému povrchové úpravy dřevěných podlah je ovlivněno estetickými aspekty, je těžké se zřetelem ke specifikacím doporučit jednoznačně buď lak nebo olej. Každý z uvedených systémů má svou charakteristickou stránku, jenž přitahuje jak projektanta tak i klienta. Vždy však záleží na předchozích zkušenostech. Hlavní problém spočívá v kontinuální údržbě olejované podlahy a na podrobném vysvětlení provozních podmínek zákazníkovi. V případě nevhodného rozhodnutí podlahu ošetřenou olejem, kterou chce zákazník ošetřit lakovým systémem lze až po periodě 6 měsíců přebrousit až na holé dřevo, přetmelit a přelakovat postupem běžným při renovacích.

Vrchní laky

V sortimentu společnosti naleznete laky na vodní bázi. Všechny výrobky mají společnou vlastnost - vysokou kvalitu a užitnou hodnotu. Mají rovněž krátkou dobu schnutí a co je neméně důležité, nemají nepříjemné výpary a zachovávají přirozené zbarvení dřeva. Naše výrobky splňují přísná kritéria ochrany zdraví.